KARATĒ SKOLAS REKVIZĪTI


Biedrība „Karatē skola “LKKL Salaspils””

- Vienotais reģistrācijas numurs: 40008133782

- Juridiskā adrese: Dārza iela 11, Salaspils, Salaspils nov., LV-2121


AS Swedbank

- S.W.I.F.T. kods: HABALV22

- Norēķinu konts: LV53HABA0551023413699