RĪGAS GRUPĀM! Svarīga informācija par treniņu grafiku un mēneša maksu NO 18.05.2020..

Cienījamie vecāki un sportisti, no 18.05.2020. un līdz vasaras beigām nodarbības notiks vienu reizi nedēļā – ceturtdienās no 18.30 līdz 20.00. Treniņu vieta tuvākajā laikā tiks precizēta (saņemsiet sms).

Sportistiem līdz 6 gadu vecumam (ieskaitot) trenēties grupās līdz 09.06.2020. ir aizliegts, bet ir atļauts trenēties individuāli. Līdz ar to, tikko Latvijas Republikas valdība atļaus trenēties arī šī vecuma sportistiem, jūs uzreiz tiksiet informēti par grafiku. Vēl pastāv iespēja trenēties individuāli. Ja jūs vēlāties saņemt šādu pakalpojumu, lūdzu sazinieties ar savu treneri.

Par maija mēnesi rēķini tiks izrakstīti pēc tā paša principa, kāds ir bijis izrakstot rēķinus par aprīli.

Nodarbību apmaksas noteikumi NO 01.06.2020. un līdz vasaras beigām ir šādi:

Ja sportists apmeklē nodarbības jūnijā, jūlijā un augustā: EUR 5,00 par nodarbību, bet ne vairāk kā EUR 25,00/mēnesī.

Ja nodarbības konkrētajā mēnesī netiek apmeklētas: EUR 7,00/mēnesī (neattiecas uz sportistiem līdz 6 gadu vecumam (ieskaitot), kamēr beigsies aizliegums trenēties klātienē).

VASARAS MĒNĒŠOS NAV SPĒKĀ 20% ATLAIDE, JA KARATĒ SKOLĀ TRENĒJAS DIVI UN VAIRĀK BĒRNI NO VIENAS ĢIMENES.

UZMANĪBU! Tie, kas vispār netrenēsies vasarā, lūgums līdz 18.06.2020. pārskaitīt naudas summu EUR 21.00 apmērā, norādot līguma numuru un ka pārskaitījums ir par trīs vasaras mēnešiem (neattiecas uz sportistiem līdz 6 gadu vecumam (ieskaitot), kamēr beigsies aizliegums trenēties klātienē).

PIETEIKŠANĀS KARTĪBA treniņiem, kamēr valstī ir noteikts limits sportistu skaitam vienā nodarbībā:

Līdz 17.05.2020. ieskaitot ir nepieciešams nosūtīt e-pastu uz v.bereznevs@gmail.com ar detalizēto informāciju, kuros mēnešos un uz kādām nodarbībām sportists nāks sākot no 18.05.2020 un līdz vasaras beigām. Obligāti jānorāda sportista vārds un uzvārds.

UZMANĪBU! Ņemot vērā ierobežoto vietu skaitu grupās, ja sportists būs pieteikts un neatnāks uz nodarbību, tad tas tiks atzīmēts kā apmeklējums, par kuru būs jāmaksā!


Ar cieņu,
Karatē skolas administrācija

Pievienots: 15.05.2020