SALASPILS GRUPĀM! Svarīga informācija par treniņu grafiku vasaras laikā un mēneša maksu NO 01.06.19..

Cienījamie vecāki un sportisti, no 01.06.19. vasaras laikā nodarbības visām grupām notiks tikai divas dienas nedēļā – pirmdienās un trešdienās. Piektdienās nodarbības nenotiks!


UZMANĪBU! Elites un Izlases grupām treniņu grafiks ir aprakstīts zemāk.


PII “SAIME” audzēkņi un sportisti, kuriem primārā grupa ir BOKSS pie trenera Aleksandra Aleksejkova – vasaras treniņu grafiks jums ir nosūtīts sms veidā.


Jaunākā grupa, kurai parasti nodarbības sākās 15.00, “Vakara 1” grupa, kurai parasti nodarbības sākās 18.30, “Vakara 2” grupa, kurai parasti nodarbības sākās 19.30, kā arī sportistu grupa, kura primāri trenējas Karatē tehnikas grupā pie Senseja Sergeja Malašenko, - visas šīs grupas tiek apvienotas kopā un trenējas Salaspils sporta halles lielajā zālē pirmdienās un trešdienās no 18.30 līdz 19.30.


Iesācēju un Iesācēju ADAPT grupas, kurām nodarbības notiek no 17.45 līdz 18.25, tiek apvienotas kopā un trenējas Salaspils sporta halles cīņu zālē pirmdienās un trešdienās no 17.45 līdz 18.25.


Izlases un Elites grupas trenējas kopā pirmdienās un trešdienās no 16.00 līdz 17.30 Salaspils sporta halles cīņu zālē, kā arī otrdienās no 18.30 līdz 20.00 Salaspils stadiona trenažieru zālē (līdzi sporta tērps trenažieru zālei un skriešanai).


Karatisti, kas papildus apmeklēboksa nodarbības, vasaras laikā uz tām var nākt sestdienās no 10.00 līdz 12.00 (treniņu vieta - Salaspils sporta halles cīņu zāle).


Nodarbību apmaksas noteikumi ir vienādi visiem sportistiem (AR IZŅĒMUMIEM Elites, Izlases un Boksa grupām – sportistiem, kam šīs grupas ir primārās):


Boksa grupām cenu lapa paliek nemainīga un ir tāda pati, kāda tā ir mācību gada ietvaros.


Pārējās grupas:


Ja sportists apmeklē nodarbības jūnijā, jūlijā un augustā: EUR 5,00 par nodarbību, bet ne vairāk kā EUR 30,00/mēnesī (Elites un Izlases grupām - ne vairāk kā EUR 40,00/mēnesī).


Ja nodarbības konkrētajā mēnesī netiek apmeklētas: EUR 7,00/mēnesī.


VASARAS MĒNĒŠOS NAV SPĒKĀ 50% ATLAIDE, JA KARATĒ SKOLĀ TRENĒJAS DIVI UN VAIRĀK BĒRNI NO VIENAS ĢIMENES.


UZMANĪBU! Tie, kas vispār netrenēsies vasarā, lūgums līdz 18.06.2019. pārskaitīt naudas summu EUR 21.00 apmērā, norādot līguma numuru un ka pārskaitījums ir par trīs vasaras mēnešiem.


Ar cieņu,


Karatē skolas administrācija

Pievienots: 31.05.2019