SALASPILS GRUPĀM! Svarīga informācija par treniņu grafiku vasaras laikā un mēneša maksu NO 01.06.18.

Cienījamie vecāki un sportisti, no 01.06.18. vasaras laikā nodarbības visām grupām notiks tikai divas dienas nedēļā – pirmdienās un trešdienās. Piektdienās nodarbības nenotiks!

UZMANĪBU! Elites grupai treniņu grafiks ir aprakstīts zemāk.
Sportisti, kuri primāri trenējas Karatē tehnikas grupā pie Senseja Sergeja Malašenko, var apmeklēt nodarbības, iepriekš saskaņojot vietu un laiku ar S.Malašenko pa tālr. 29800337.
Sportisti, kuriem primārā grupa ir BOKSS pie trenera Aleksandra Aleksejkova – vasaras treniņu grafiks jums ir nosūtīts sms veidā.

Jaunākā grupa, kurai parasti nodarbības sākās 15.00, Izlases grupa, kurai parasti nodarbības sākās 16.00, un “Vakara 1” grupa, kurai parasti nodarbības sākās 18.30, kā arī “Vakara 2” grupa, kurai parasti nodarbības sākās 19.30, tiek apvienotas kopā un trenējas Salaspils sporta halles lielajā zālē no 17.30 līdz 19.00.

Iesācēju grupai, kurai nodarbības notiek no 17.45 līdz 18.25, nodarbību laiks nemainās. Treniņi notiek Salaspils sporta halles cīņu zālē.

Elites grupa trenējas 4 dienas nedēļā: pirmdienās un trešdienās no 16.00 līdz 19.00 (sākums Salaspils sporta halles cīņu zālē un turpinājums lielajā zālē); sestdienās no 14.30 līdz 17.30 un svētdienās no 11.30 līdz 14.30 (treniņu vieta - Salaspils sporta halles cīņu zāle). Nodarbības baseinā vasarā nenotiek.

Karatisti, kas papildus apmeklē boksa nodarbības, vasaras laikā uz tām var nākt sestdienās no 09.30 līdz 11.30 (treniņu vieta - Salaspils sporta halles cīņu zāle).

Nodarbību apmaksas noteikumi ir vienādi visiem sportistiem (AR IZŅĒMUMIEM Elites, Boksa un Karatē tehnikas grupām – sportistiem, kam šīs grupas ir primārās):

Ja sportists apmeklē nodarbības jūnijā, jūlijā un augustā: EUR 5,00 par nodarbību, bet ne vairāk kā EUR 30,00/mēnesī (Elites un Boksa grupām - ne vairāk kā EUR 40,00/mēnesī).

Ja nodarbības konkrētajā mēnesī netiek apmeklētas: EUR 7,00/mēnesī (šīs maksas nav Karatē tehnikas grupai).

VASARAS MĒNĒŠOS NAV SPĒKĀ 50% ATLAIDE, JA KARATĒ SKOLĀ TRENĒJAS DIVI UN VAIRĀK BĒRNI NO VIENAS ĢIMENES.

UZMANĪBU! Tie, kas vispār netrenēsies vasarā, lūgums līdz 11.06.2018. pārskaitīt naudas summu EUR 21.00 apmērā (neattiecas uz Karatē tehnikas grupu), norādot līguma numuru un ka pārskaitījums ir par trīs vasaras mēnešiem.Ar cieņu,
Karatē skolas administrācija

Pievienots: 31.05.2018