www.KarateSkola.lv - Rekvizīti

KARATĒ SKOLAS REKVIZĪTI


- Biedrība „Karatē skola “LKKL Salaspils””

- Vienotais reģistrācijas numurs: 40008133782

- Juridiskā adrese: Dārza iela 11, Salaspils, Salaspils nov., LV-2121

- AS Swedbank

- S.W.I.F.T. kods: HABALV22

- Norēķinu konts EUR: LV53HABA0551023413699